top of page

Stair agus Struchtúr na Gaelscoile | History and Structure of the school

Anseo

Sa bhliain 1981 a bunaíodh Gaelscoil Míde. Grúpa tuismitheoirí i gceantar Dhomhnach Míde a bhí ag iarraidh bunscolaíocht lán-Ghaeilge a chur ar fáil da gcuid leanaí a ghin an scoil seo. Cé gurb é Cill Bharróg ceantar na scoile anois, is é dúiche Dhomhnach Míde cliabhán na scoile mar is léir ón ainm, Gaelscoil Míde.

Sa bhliain 1981, ní raibh ann ach an t-aon rang amháin agus aon mhúinteoir amháin. Sa lá atá inniú ann, tá naoi rang againn, príomhoide, naonúr múinteoirí ranga, múinteoirí oideachas speisialta agus cúntóirí riachtanais speisialta.

Tá Bord Bainistíochta ag an scoil, mar atá ag gach scoil. Bíonn ochtar ionadaithe ar an Bhord Bainistíochta: · Beirt ainmnitheach ag an Phátrún – an Cathaoirleach as a measc seo · Beirt ainmnitheach ag na tuismitheoirí · Beirt ainmnitheach ó Phobal na Gaeilge nó as measc na mbunaitheoirí · An Príomhoide agus ainmnitheach amháin ó mhúinteoirí na scoile.

Gaelscoil Míde was founded in 1981 by a group of parents in the Donaghmede area who wanted their children to avail of All-Irish primary education. Although Kilbarrack is our home, the area of Donaghmede, or Domhnach Míde, was the cradle of the Gaelscoil, hence the name Gaelscoil Míde.

In 1981, we started with only one teacher and one class. Today, we have nine classes, with a Principal, nine class teachers, special education teachers and special needs assistants.

Our school, like every other National School, is managed by a Board of Management, which has eight members:

Two nominees of the Patron – including the Chairperson · Two nominees of the parents · Two nominees of the Irish-speaking community or of the founders of the school. · The Principal and a nominee of the teachers.

bottom of page