top of page

Ar Scoil | At School

An Bhus Scoile | The School Bus

An Lá Scoile | The School Day

Dráma, Rince, Ceol agus Spórt
Drama, Dance, Music and Sport

Glantacht agus Néatacht
Cleanliness and Neatness

Iompar agus Smacht
Behaviour and Discipline

Leabhair Scoile
School Books

Obair Bhaile
Homework

Pointí Beaga Praiticiúla
Basic Practical Points

Timpistí | Accidents

bottom of page