top of page

Polasaithe | Policies

Bia Sláintiúil | Healthy Eating

Cosaint Sonraí | Data Protection

Cumhdach Leanaí | Child Safeguarding

Cód Iompar | Code of Behaviour

Frithbhulaíochta | Anti-Bullying

Gléasanna Leictreonacha | Electronic Devices

Modh Gearáin | Complaints Procedure

Obair Bhaile | Homework

bottom of page