top of page

Dráma, Rince, Ceol agus Spórt
Drama, Dance, Music and Sport

Anseo

Bíonn lá spóirt ag an Ghaelscoil gach bliain. Bíonn deis ag gach dalta páirt ghlacadh sna himeachtaí. Bíonn fáilte roimh thuismitheoirí ag an ócáid, agus fiú páirt a ghlacadh! Glacann daltaí na scoile páirt go rialta i gcomórtais spóirt idir scoileanna.

Tá traidisiún fada láidir drámaíochta agus ceoil sa scoil agus baineann na daltaí tairbhe agus taitneamh as.

Bíonn ceachtanna rince ar fáil do na leanaí ó Rang 1 go Rang 6. Bíonn táille le híoc ar an rince.

Every child in the Gaelscoil has an opportunity to take part in our annual Sports Day. Parents are always welcome to come along to support, or even to compete! Pupils regularly take part in inter schools sporting competitions.

There is a long and strong tradition of drama and music in the school which the children greatly enjoy and benefit from.

All pupils from First to Sixth Class participate in dancing lessons for a half-hour each week. There is a charge for these lessons.

bottom of page