top of page

Timpistí | Accidents

Anseo

I gCás Timpiste

Chomh maith leis an liosta uimhreacha gutháin atá ar comhad againn sa scoil, tá liosta d’uimhreacha speisialta againn a mbainimid úsáid astu i gcás na héigeandála. Iarrtar ort an dara nó an tríú huimhir a chur isteach chugainn.

I gcás timpiste nó tinnis, déanann an múinteoir nó an Príomhoide cinneadh cé acu an mion ghortú atá i gceist nó ar chóir fios a chur ar thuismitheoir. Tá baill na foirne sásta agus ábalta an gnáth-ghoin a ghlanadh agus bindealán a chur air. Sa chás go bhfuil níos mó ná sin i gceist, cuirfear fios ar an tuismitheoir.

​In case of Accident

In addition to the normal list of home telephone numbers that we have on file in the school, we have a list of emergency numbers where a parent or a near relative can be contacted in case of emergency. You are urged to supply us with a second or third number for this file.

In the case of accident or sickness, the teacher or Principal will normally determine whether we can deal with it ourselves or whether a parent should be contacted. Members of the staff are willing and able to clean and dress cuts and scratches. If we are concerned about the pupil, the parent will be contacted.

bottom of page