top of page

Pointí Beaga Praiticiúla
Basic Practical Points

Anseo

Bíodh lón folláin ag do pháiste gach lá.

Níl cead brioscáin ná cnónna a thabhairt ar scoil.

Tá bainne agus torthaí ar fáil sa scoil do na páistí gach lá. Má roghnaíonn tú deoch a thabhairt do do pháiste, déan cinnte gur i gcartán nó i mbuidéal plaisteach atá sé. Ní cheadaítear buidéil ghloine sa scoil.

Moltar duit ainm do linbh a chur ar gach ball éadaigh. Is iontach an méid éadaí a fhágtar ar scoil nach le “duine ar bith” iad.

Tabhair tacaíocht, le do thoil, do na himeachtaí a eagraítear i rith na bliana chun airgead a bhailiú don Ghaelscoil. Is mór an méid a dhéanann na coistí éagsúla ar son na scoile, agus tá do thacaíocht agus do dhílseacht tuillte acu.

Please provide a healthy lunch for your child each day.

Neither crisps nor nuts are allowed.

Milk and fruit are provided for the children every day at school. If you choose to give your child a drink to bring to school, please make sure it is in a carton or plastic bottle. Glass bottles are not allowed.

Please make sure that your child’s name is clearly marked on each item of clothing. Many items are left in the school belonging to the person who wrote all the famous poems: ANON!

Please support the various activities, which are organised during the year to finance the Gaelscoil. The various coistí are always very much to the fore in raising money. They also help the school in many other ways, and they deserve your loyalty and support.

bottom of page