top of page

Obair Bhaile
Homework

Anseo

Bíonn obair bhaile le déanamh ag daltaí uilig na scoile, seachas na Naíonáin Bheaga, ceithre lá sa tseachtain, de ghnáth. Ní thugtar obair bhaile ag an deireadh seachtaine de ghnáth. Beidh gnéithe scríofa agus foghlamtha ag baint leis an obair seo, agus táthar ag súil go bhféachfaidh tuismitheoirí chuige go ndéanfar é go díograsach agus go slachtmhar. Iarrtar ort an obair bhaile a shíniú gach oíche. Braithfidh fad agus deacracht na hoibre ar aois agus ar chumas an linbh. Cuirfear abhaile tuairisc scríofa ar gach dalta ag deireadh gach scoilbhliana. Is iad seo a leanas na treoirlínte ama do na ranganna éagsúla:

Naíonáin Shóisir : 0-10 nóiméad

Naíonáin Shinsir: 0-15 nóiméad

Ranganna 1,2: 20–30 nóiméad

Ranganna 3,4: 30–45 nóiméad

Ranganna 5,6: 45–60 nóiméad

All pupils, except junior infants, are normally expected to do homework four evenings each week. Homework is not usually given at weekends. The work will have a written and an oral content, and you are urged to ensure that it is done neatly and carefully. You are also expected to sign the homework. The length and level of difficulty of the work will depend on the age and ability of the child A written report on all children will be sent home at the end of each school year.

These are the recommended times for homework:

Naíonáin Bheaga: 0-10 minutes

Naíonáin Mhóra: 0-15 minutes

Ranganna 1,2: 20–30 minutes

Ranganna 3,4: 30–45 minutes

Ranganna 5,6: 45–60 minutes

bottom of page