top of page

Leabhair Scoile
School Books

Anseo

Bítear ag súil leis go mbeidh clúdach ar gach téacsleabhar scoile chun an leabhar a chaomhnú.

Bítear ag súil leis go mbeidh ainm an dalta breactha go soiléir ar chlúdach gach leabhair.

Aithníonn údaráis Ghaelscoil Míde go mbíonn meáchan mór i málaí scoile na ndaltaí má iompraíonn siad gach téacsleabhar agus cóipleabhar chun na scoile agus abhaile gach lá. Mar sin, tá cead ag daltaí leabhair a fhágáil ar scoil nuair nach mbíonn siad de dhíth chun obair bhaile a dhéanamh.

Má bhíonn ar dhalta scríobh ar théacsleabhar, m.sh. leabhar saothair, bíonn orthu an téacsleabhar sin a cheannach. Sa chás nach scríobhtar ar an leabhar bíonn an leabhar sin ar fáil ar cíos íseal ón scoil. Is mór an áis í an scéim iasachta seo agus is mór leis na tuismitheoirí é.

All schoolbooks should have a cover.

The name of the child should be on each book.

The school authorities recognise that school bags are quite heavy if all books and copies need to be carried. Therefore, books which are not required for homework may be left in school.

There is a schoolbook rental scheme in place in Gaelscoil Míde. This is a very well-run scheme and is appreciated by all parents as it helps to alleviate the rising cost of school books. However, some books which are written into still need to be bought.

bottom of page