top of page

An Foireann | The Team

Anseo


Ar Scáth a Chéile | Together Ar scáth a chéile a mhaireann muintir Ghaelscoil Míde. Tá foireann na Gaelscoile thar a bheith buíoch do na tuismitheoirí, don Bhord Bainistíochta agus do na coistí éagsúla as a dtacaíocht, a dtuiscint agus a ndílseacht Muintir Ghaelscoil Míde, or the people of Gaelscoil Míde, work hand-in-hand for the good of the school. The teachers would like to express their deep gratitude to the parents, to the Board of Management and to the various committees for their support, their understanding and their faithfulness. Gura fada buan Gaelscoil Míde!


Naíonáin Bheaga: Múinteoir Katie Naíonáin Mhóra: Múinteoir Éadaoin Rang 1: Múinteoir Fionnuala agus Múinteoir Cliodhna Rang 2: Múinteoir Sarah Rang 3: Múinteoir Sorcha Rang 4: Máistir Caoimhín Rang 5: Máistir Páidí Rang 6: Múinteoir Caitríona (Príomhoide Tánaisteach)


Oideachas Speisialta: Múinteoir Maria Múinteoir Claire Máistir Conchúr

Cúntóirí: Dolores

Angelina

Lorraine


Feighlí na Scoile: Gordon


Rúnaí na Scoile: Síle

Príomhoide: Máistir Joe

bottom of page