top of page

An Foireann | The Team

Anseo


Ar Scáth a Chéile | Together Ar scáth a chéile a mhaireann muintir Ghaelscoil Míde. Tá foireann na Gaelscoile thar a bheith buíoch do na tuismitheoirí, don Bhord Bainistíochta agus do na coistí éagsúla as a dtacaíocht, a dtuiscint agus a ndílseacht Muintir Ghaelscoil Míde, or the people of Gaelscoil Míde, work hand-in-hand for the good of the school. The teachers would like to express their deep gratitude to the parents, to the Board of Management and to the various committees for their support, their understanding and their faithfulness. Gura fada buan Gaelscoil Míde!

Príomhoide: Joe Ó Dónaill Naíonáin Bheaga: Múinteoir Caitríona (Príomhoide Tánaisteach) Naíonáin Mhóra: Múinteoir Katie Rang 1: Múinteoir Maria agus Múinteoir Leigh Rang 2: Máistir Páidí Rang 3: Múinteoir Fionnuala Rang 4: Máistir Caoimhín Rang 5: Muinteoir Éadaoin Rang 6: Múinteoir Claire Múinteoir Nóirín Múinteoir Aoife Máistir Ryan Rúnaí na Scoile: Síle Feighlí na Scoile: Antaine Cúntóirí: Dolores Angelina Lorraine

bottom of page