top of page

Tuismitheoirí agus Múinteoirí
Parents and Teachers

Beifear ag súil le teachtaireacht ar Aladdin i ngach cás acu seo a leanas:

  • Páiste as láthair

  • Obair bhaile gan a bheith déanta

  • Páiste ag imeacht luath ón scoil

  • Culaith scoile gan a bheith á caitheamh

  • Páiste ag teacht ar scoil mall

Má tá a fhios agat go mbeidh do leanbh as láthair, cuir fios ar an mhúinteoir roimh ré, le do thoil. Cinntigh go mbeidh do leanbh ar scoil in am ar maidin agus bailithe in am tráthnóna.

Bíonn cruinniú idir mhúinteoirí agus thuismitheoirí roimh Nollaig gach bliain. Is luachmhar an áis í seo agus molaimid do gach tuismitheoir leas a bhaint as an ócáid. Cuirfear teisteanna foirmeálta ar na leanaí ó Naí. Bheaga go Rang 6 gach bliain agus pléifear na torthaí ag an chruinniú seo.

Bíonn céad fáilte roimh thuismitheoirí sa scoil i gcónaí, ach iarraimid oraibh coinne a dhéanamh roimh ré. Má thagann athrú ar do sheoladh nó ar d’uimhir ghútháin, cuir sin in iúl don mhúinteoir gan mhoill, le do thoil.

 

A written communication on Aladdin is required in each of the following cases:

  • Absence from school

  • Non-completion of homework

  • Leaving  school early

  • Non-wearing  of school uniform

  • Children arriving late for school

 

If you know that your child is going to be absent from school, please inform the class teacher beforehand. Please ensure that your child arrives in time for school each morning and is collected in time in the afternoon.

Parent-Teacher meetings are held each year before Christmas. These occasions are very valuable for teacher, for parent and for pupil. We urge you to avail of this opportunity to meet your child’s teacher. Standardised tests will be given to the children from Naí. Bheaga to Rang 6 each year and the results will be discussed at these meetings.

Parents are always welcome in the school, but we ask you to make an appointment if you wish to meet a teacher. Please communicate any change of address or telephone number to the class teacher.

bottom of page