top of page

Coistí Committees

Tá tuismitheoirí na scoile an-ghníomhach i gcoistí éagsúla agus is ar leas na ndaltaí a dhéanann na coistí seo a gcuid oibre ar fad:

 

Coiste na dTuismitheoirí: Tá Coiste na dTuismitheoirí an-ghníomhach againn sa scoil. Eagraítear oícheanta sóisialta agus ócáidí le hairgead a bhailiú ar son na scoile go rialta i rith na bliana. Cuirtear fáilte roimh chách ag na cruinnithe agus is breá leis an gcoiste smaointe nua agus baill nua.

An Coiste Ceoil: Eagraíonn an coiste ceoil ranganna ceoil i ndiaidh scoile. Cuireann siad múinteoirí ceoil agus uirlisí ceoil ar fáil mar is gá. Tugann siad aire do na leanaí atá ag  fanacht le freastal ar ranganna ceoil.

An Coiste  Snámha:  Eagraíonn an coiste snámha ranganna snámha  do pháistí Ghaelscoil Míde i rith na scoil bhliana.

 

Coiste na dTuismitheoirí:We have a very strong and active Parents Committee.The committee organise social events during the year as well as  regular fund raisers for the school. All are welcome at meetings and new ideas and new members are always welcomed.

An Coiste Ceoil: The music committee organise music  classes after school during the school year. They organise music teachers  and any instruments that are needed. They look after the children who are waiting to attend classes.

An Coiste  Snámha:  The swimming committee organise swimming classes for pupils of Gaelscoil Míde during the school  year. 

bottom of page