top of page

An Foireann | The Team

Foireann202150.jpg

Ar Scáth a Chéile | Together

Ar scáth a chéile a mhaireann muintir Ghaelscoil Míde. Tá foireann na Gaelscoile thar a bheith buíoch do na tuismitheoirí, don Bhord Bainistíochta agus do na coistí éagsúla as a dtacaíocht, a dtuiscint agus a ndílseacht

 

Muintir Ghaelscoil Míde, or the people of Gaelscoil Míde, work hand-in-hand for the good of the school. The teachers would like to express their deep gratitude to the parents, to the Board of Management and to the various committees for their support, their understanding and their faithfulness.

 

Gura fada buan Gaelscoil Míde!

Príomhoide: Joe Ó Dónaill

Naíonáin Bheaga: Múinteoir Caitríona (Príomhoide Tánaisteach)

Naíonáin Mhóra: Múinteoir Katie

Rang 1: Múinteoir Maria agus Múinteoir Leigh

Rang 2: Máistir Páidí

Rang 3: Múinteoir Fionnuala

Rang 4: Máistir Caoimhín

Rang 5: Muinteoir Éadaoin

Rang 6: Múinteoir Claire

 

Múinteoir Nóirín

Múinteoir Aoife

Máistir Ryan

 

Rúnaí na Scoile: Síle

Feighlí na Scoile: Antaine

Cúntóirí:  Dolores 

                Angelina

                Lorraine

 

 

 

 

 

bottom of page